Kallion musiikkikoulu

Kallion Musiikkikoulu, Kallion ja Lauttasaaren bändikoulut ja Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu järjestävät ammattitaitoista soiton‐ ja laulunopetusta vauvasta vaariin.

Musiikkiharrastuksen aloittaminen Kallion Musiikkikoulussa onnistuu kaikilta. Iällä ei ole merkitystä eikä aiempaa kokemusta tarvita. Tarjoamme jokaiselle mahdollisuuden ilmaista ja toteuttaa itseään, luoda uutta ja tutustua jo tehtyihin klassikoihin, ikivihreisiin ja hitteihin.

Musiikin harrastaminen kehittää soitto‐ ja laulutaitojen lisäksi muun muassa luovuutta ja vuorovaikutustaitoja. Se tarjoaa mahdollisuuden jakaa musiikin riemu, saada uusia kokemuksia ja elämyksiä niin yksilönä kuin ryhmän jäsenenäkin. Koulumme tarjoaa taiteen perusopetuksen yleistä oppimäärää.

Jokainen on tervetullut vaikka kesken lukukaudenkin – ei pääsykokeita!

Tietoa opetuksesta

Opetusta annetaan lapsille, nuorille ja aikuisille. Oppilaittemme ikähaitari on 3-90 vuotta.

Opetuspaikat
Kallion musiikkikoulu, Agricolankatu 4
Kallion ala‐asteen koulu, Neljäs linja 11‐15
Lauttasaaren bändikoulu, Sähinä-kulttuurikeskus, Heikkiläntie 10.

Soittimet
Alttoviulu, harmonikka, huilu, kantele, kitara, klarinetti, klassinen laulu, käyrätorvi, lyömäsoittimet, nokkahuilu, piano, pop&jazz laulu, pop&jazz piano, rummut, saksofoni, sello, sähköbasso, sähkökitara, trumpetti, viisikielinen kannel, viulu ja ukulele. Lisäksi tarjolla lauluyhtyeitä, bändejä ja muuta yhteismusisointia.

Lisätietoa
Tutustu oppilaan oppaaseen »
Tutustu opettajiin »
Yleisen oppimäärän opetussuunnitelma »
Laajan oppimäärän opetussuunnitelma »
Lukukausimaksut »
Musiikin hahmottaminen ja musiikin perusteet  »

Lukukausimaksut 2019-2020

Yleistä

Lasku lähetetään sähköpostilla alaikäisen oppilaan vanhemman sähköpostiosoitteeseen ja täysi-ikäisen oppilaan omaan sähköpostiosoitteeseen. Varmistathan, että koululla on käytössään aktiivisesti käytössä olevat  sähköpostiosoitteet.

Lasku lähetetään kaksi kertaa vuodessa lukukausikohtaisesti, syyslukukauden aikana sekä kevätlukukauden aikana. Syyslukukauden lukukausimaksu laskutetaan elo-syyskuussa ja kevätlukukausi joulu-helmikuussa.

Hinnat on vahvistettu vuosikokouksessa 31.3.2020.

Lapset (alle  20 -vuotiaat

Oppitunti 15 minuuttia – 335 €
Oppitunti 20 minuuttia – 385 €
Oppitunti 30 minuuttia – 515 €
Oppitunti 45 minuuttia – 665 €
Oppitunti 60 minuuttia – 850 €
Sivuaine oppitunti 30 minuuttia – 415 €
Sisarusalennus – -50 €
Uuden oppilaan kirjaamismaksu – 15 €

Aikuiset (yli 20 -vuotiaat)

Oppitunti 30 minuuttia – 615 €
Oppitunti 45 minuuttia – 765 €
Oppitunti 60 minuuttia -950 €
Sivuaine oppitunti 30 minuuttia – 515 €
Uuden oppilaan kirjaamismaksu – 15€

Opiskelija-alennus 10 % opiskelijakortti esittämällä yli 20-vuotiaille opiskelijoille

LAHJAKORTIT

Voit ostaa lahjakortin Kallion Musiikkikoulun soitto- tai laulutunneille.

4 * 45 minuuttia 200 € alle 20v/250 € yli 20v tai 4 * 30 minuuttia 160 € alle 20v/200 € yli 20 v.

Lahjakorttituntien aika sovitaan kunkin opettajan kanssa erikseen

Kokeilutunnit

Voit ottaa aluksi kokeilutunteja 4 * 45 minuuttia tai 4 * 30 minuuttia.

Kokeilutuntien hinnat:

4 * 45 minuuttia 200 € alle 20v/ 250 € yli 20v

4 * 30 minuuttia 160 € alle 20v/ 200 € yli 20v

 

 

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN, MUSIIKIN TEORIAN JA SÄVELTAPAILUN OPETUS

Musiikin hahmottamisen opinnot kuuluvat alle 20-vuotiailla lukukausimaksuun. Ulkopuolisilta alle 20-vuotiailta maksu on 150 €/ lukukausi. Aikuisten alkeiskurssi maksaa musiikkikoulun oppilaille 120 €/lukukausi ja ulkopuolisille 240 €/lukukausi. Aikuisten jatkokurssien hinta on koulun oppilaille 150 €/lukukausi, ulkopuolisille 300 €/lukukausi. Ammattiopintoihin valmentava kurssi on koulun oppilaille 300 €/ lukukausi, ulkopuolisille 600 €/ lukukausi. Mikäli ryhmässä on vähemmän kuin kolme osallistujaa, maksu sovitellaan osallistujamäärän mukaan.

Yksityisten teoriatuntien hinta on sama kuin soitonopetuksessa.

MUSIIKIN HAHMOTTAMISEN KURSSIT LAPSILLE JA NUORILLE

2020-2021

Mupe-paja 7-10-vuotiaille
Torstaisin klo 15.30-16.15 opettaja Nina Steinby

Kurssilla opetellaan musiikin perusasioita toiminnallisesti mm. laulaen, liikkuen, musiikkia kuunnellen ja ryhmätyönä keksien.

Tavoitteina on tutkia musiikkia ennakkoluulottomasti, tukea terveen lauluäänen käyttöä, pohjustaa nuotinluku- ja kirjoitustaitojen ja musiikin hahmottamistaitojen kehittymistä.

Kurssi antaa hyvät pohjavalmiudet musiikin perusteiden tuleville perustaso-opinnoille ja tukee soittoharrastusta.

Musiikin perusteet 1/ Mupe 1
Keskiviikkoisin klo 15.30-16.15

Kurssi on tarkoitettu 10 vuotta täyttäneille oppilaille. Osallistuminen ei edellytä aiempia musiikin hahmottamisaineiden opintoja.

Kurssilla tutkitaan musiikkia, harjoitellaan yhteismusisointitaitoja ja musiikin keksimistä ryhmässä, opetellaan nuotinluvun ja –kirjoituksen alkeita sekä harjoitellaan säveltapailutaitoja käytännöllisesti ja toiminnallisesti.

Tavoitteena on rakentaa musiikin hahmotustaitoja monipuolisesti ja sitä kautta tukea soitto- ja lauluharrastusta.

Materiaalimaksu 20 €.

Musiikin perusteet 2/ Mupe 2
Torstaisin klo 16.15-17.00, opettaja Nina Steinby

Kurssi on tarkoitettu Musiikin hahmottaminen 1/Mupe 1 -kurssille osallistuneille tai vastaavat tiedot ja taidot saavuttaneille oppilaille.

Kurssilla keksitään musiikkia ryhmässä ja erikseen, opetellaan kirjoittamaan musiikkia nuottikuvaksi sekä harjoitellaan säveltapailutaitoja ja keskeisiä musiikinteoria-asioita .

Tavoitteena on harjoitella erilaisia musiikin keksimisen ja notatoimisen tapoja, vahvistaa nuotinluku- ja kirjoitustaitoja ja musiikin perusrakenteiden hahmottamista sekä opiskella uusia tietoja ja taitoja 1 -kurssin opintojen pohjalta.

Materiaalimaksu 20 €.

Musiikin perusteet 3/ Mupe 3
Ei järjestetä lv 2020-21

Kurssi on tarkoitettu Musiikin hahmottaminen 2/Mupe 2 -kurssille osallistuneille tai vastaavat tiedot ja taidot saavuttaneille oppilaille.

Kurssilla keksitään musiikkia ryhmässä ja erikseen, opetellaan kirjoittamaan musiikkia nuottikuvaksi sekä harjoitellaan säveltapailutaitoja ja keskeisiä musiikinteoria-asioita .

Tavoitteena on opetella lisää erilaisia musiikin keksimisen ja notatoimisen tapoja, vahvistaa musiikin hahmotustaitoja sekä opiskella uusia tietoja ja taitoja 2-kurssin opintojen pohjalta.

Materiaalimaksu 20 €.

Sävellys ja sovitus
Torstaisin klo 17.15-18.00

Kurssilla tehdään yksitellen ja yhdessä sävellyksiä ja sovituksia.

Tutkimme erilaisia musiikin kirjoittamisen työtapoja ja tekniikoita sekä musiikin tyylejä sekä nuottikuvasta että kuunnellen.

Kurssiin voi sisältyä myös elävän musiikin esitysten seuraamista. Ryhmän omia töitä esitämme mahdollisuuksien mukaan musiikkikoulun tilaisuuksissa.

Kurssi on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka ovat käyneet musiikin hahmottamisen / musiikin perusteiden kurssit 1-3 tai joilla on muuten riittävät taidot ja tiedot.

Musiikin hahmottaminen/ Mupe 14 vuotta täyttäneille nuorille
Keskiviikkoisin klo 19.45-20.30

Kurssi on suunniteltu nuorille, jotka eivät vielä ole opiskelleet musiikin hahmotusaineita. Opetus alkaa perusasioista, mutta etenee vauhdikkaammin kuin nuorempien lasten 1-kurssilla.

Kurssilla opiskellaan nuottien kirjoitus- ja lukutaitoja, musiikinteorian keskeisiä aiheita, musiikin keksimistä ryhmässä ja harmonian perusteita sekä harjoitellaan yhteismusisointitaitoja ja säveltapailutaitoja käytännöllisesti ja toiminnallisesti.

Tavoitteena on rakentaa musiikin hahmotustaitoja monipuolisesti ja sitä kautta tukea soitto- ja lauluharrastusta.

Materiaalimaksu 20 €.

Musiikin perusteet 4/Mupe 4
Keskiviikkoisin klo 16.15-17.15. Opettaja Nina Steinby.

Kurssi on tarkoitettu Musiikin hahmottaminen 3/ Mupe 3 -kurssille osallistuneille tai vastaavat tiedot ja taidot saavuttaneille oppilaille.

Kurssilla syvennetään ja sovelletaan aiemmin opittuja musiikinteorian keskeisten aiheiden, muodon ja harmonian, terminologian ja nuottikirjoituksen käytäntöjen tuntemusta sekä kuulonvaraisia taitoja. Musiikkia opiskellaan käytännöllisesti tutkien, keksien ja ryhmässä musisoiden.

Tavoitteena on syventää musiikin hahmotustaitoja monipuolisesti 3 -kurssin opintojen pohjalta ja sitä kautta tukea soitto- ja lauluharrastusta.

Materiaalimaksu 20 €.

MUSIIKIN PERUSTEET AIKUISILLE

2020-2021

Musiikin perusteita aikuisille, alkeiskurssi 
Torstaisin klo 19.00-20.00

Kurssilla opiskellaan musiikin perusteiden perustasoon kuuluvia asioita alusta alkaen. Opiskelussa edetään opiskelijoiden lähtötaso huomioiden. Kurssin tärkeimpänä tavoitteena on tukea aikuisen opiskelijan musiikkiharrastusta. Tavoitteita ja työtapoja voidaan osin eriyttää osallistujien omien tarpeiden mukaan.

Materiaalimaksu 20 €.

Musiikin perusteita aikuisille, jatkokurssi (koko lukuvuoden kurssi)
Keskiviikkoisin klo 18.30-19.30

Kurssi on suoraa jatkoa aikuisten alkeiskurssille. Kurssilla syvennetään musiikin keskeisten ilmiöiden, käytäntöjen ja käsitteiden tuntemusta edellisen kurssin pohjalta opiskelijoiden taso huomioon ottaen. Kurssin tavoitteena on tukea aikuisen opiskelijan musiikkiharrastusta. Tavoitteita ja työtapoja voidaan osin eriyttää osallistujien omien tarpeiden mukaan. Kurssi on tarkoitettu aikuisten alkeiskurssin käyneille.

Materiaalimaksu 20 €.

Säveltapailu
Keskiviikkoisin klo 17.30-18.30, opettaja Nina Steinby

Säveltapailukurssilla harjoitellaan yhdessä laulamalla musiikin kuulovaraista hahmottamista, stemmalaulun perusteita sekä prima vista –nuotinlukutaitoja. Kurssin aiheisiin kuuluvat myös pulssi, rytmi, tempo, asteikot, soinnut sekä sävelpuhtaus. Säveltapailukurssi on suunniteltu ennen kaikkea laulajille, mutta sopii hyvin myös laulaville instrumentalisteille.

Kurssin tavoitteena on tukea aikuisen opiskelijan musiikkiharrastusta. Se sopii myös osaksi musiikin ammattiopintoihin hakeutuvan valmennusta. Kurssi ei edellytä aiempia musiikin hahmotuksen opintoja.

Kurssi on koko lukuvuoden mittainen.

Materiaalimaksu 20 €.

Säveltapailu
Keskiviikkoisin klo 18.15-19.15

Musiikinteorian ja säveltapailun yksilöopetus, opettaja Nina Steinby

Keskiviikkoisin tai torstaisin, mahdollista toteuttaa myös etäopiskeluna!

Musiikinteorian ja säveltapailun yksilöopetus voidaan toteuttaa joko lukuvuosiopetuksena tai tuntipaketilla.

Opetuksen tuntimäärä, sisältö ja tavoitteet sovitaan yksilöllisesti.

Tarvittaessa materiaalimaksu 20€.

Yksilövalmennusta ammattiopintoihin aikoville
Keskiviikkoisin tai torstaisin, sovitaan opettajan kanssa

Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijaa yksilöllisesti valmentautumaan musiikin ammattiopintoihin sekä valintakokeisiin toisella asteella, ammattikorkeakoulussa tai korkeakoulussa.

Tarvittaessa materiaalimaksu 20€.

NINA STEINBY, MUSIIKIN HAHMOTUSAINEET, SÄVELTAPAILU JA MUSIIKINTEORIA

Nina Steinby on musiikin hahmotusaineiden, säveltapailun ja musiikinteorian opettaja, viulunsoiton opettaja, musiikkipedagogi YAMK. Mupeope unelmatyössään.

Musiikin hahmotusaineiden opiskelu on musiikin opiskelua. Musiikin monimuotoisesta ja toiminnallisesta tutkimisesta on hyötyä ja iloa jokaiselle musiikista kiinnostuneelle. Tunneillani mupea opiskellaan käytännöllisesti ja monenlaisia työtapoja käyttäen, musiikki ja ihmiset edellä. Valmistan siksi kaikki oppikirjat sekä useimmat työ- ja pelivälineet itse.

Minulla on pitkä ja monipuolinen kokemus eri-ikäisten musiikin opiskelijoiden, harrastajien sekä musiikin ammattiopiskelijoiden opettajana. Musiikin hahmotusaineiden kurssivalikoima on Kallion musiikkikoulussa monipuolinen: lasten ja nuorten mupekurssit ja mupepaja, aikuisten harrastajien kurssit sekä musiikin ammattiopintoihin tähtäävien valmennus yksilöopetuksena.

nina.steinby[ät]gmail.com

AIKUISTEN KEHORYTMIIKKA

Rumpali ja lyömäsoittaja Pekka Saarikorven “Rytmi & Liike” -kehorytmiikkatunneilla lähestytään musiikin kehollista ilmaisua rytmiikan, oman äänen ja liikkeen keinoin.

Rytmi & Liike -kurssit sopivat kaikille kehorytmiikasta, kehollisesta ilmaisusta ja rytmimusiikista kiinnostuneille musiikin ja tanssin harrastajille, ammattilaisille ja opettajille. Kurssi antaa uuden näkökulman musiikin kehollisuuteen, musiikin ja liikkeen väliseen vuorovaikutukseen ja ilmaisuun. Pekka Saarikorven kurssilla harjoitusten lähtökohtana ovat liikkeen ja musiikin välinen vuorovaikutus sekä kehollisen osaamisen yhteys musiikilliseen tietämiseen. Kursseilla tutustutaan myös perinteiseen kehorytmiikkaan.

Peruskursseilla aikaisempaa kehorytmiikkakokemusta ei tarvita. Peruskurssin jälkeen kehorytmiikkaa voi jatkaa erilaisissa jatkoryhmissä, jotka sopivat kaikille kehorytmiikkaa pidempään harrastaneille. Jatkoryhmiä on useita erilaisia ja eri teemaisia, joista jokainen voi valita itselleen sopivimman. Jatkoryhmien teemat vaihtelevat liikkeellisistä ja stomp-tyylisistä ryhmistä erilaisiin maailmanmusiikki- ja draamallisiin kehorytmiikkaperformanssiryhmiin sekä laulullisiin, kehorytmiikkaa ja stemmalaulua yhdistäviin “body music choir” -ryhmiin.

Pekka Saarikorpi on rytmiikka pääaineenaan valmistunut musiikkipedagogi ja on opiskellut rytmimusiikkia, rytmiikkaa ja maailmanmusiikkia useiden ulkomaisten muusikoiden, tanssijoiden ja pedagogien johdolla Suomessa ja ulkomailla. Saarikorven Rytmi & Liike -konsepti sai alkunsa 2000-luvun alussa, kun Pekalta pyydettiin näkövammaisille suunnatusta musiikin ja tanssin koulutusohjelmasta opetussuunnitelmaa ja metodia rytmiikan keholliseen opettamiseen. Erityisopiskelijoiden lisäksi Saarikorpi on opettanut kehorytmiikkaa Rytmi & Liike -konseptillaan Taideyliopiston opettajien täydennyskoulutuksen-, musiikkikasvatuksen ja kansanmusiikin osastoilla Sibelius-Akatemiassa sekä Metropolia- ja Karelia-ammattikorkeakoulujen musiikin koulutusohjelmissa, useissa konservatorioissa sekä musiikkiopistoissa. Viime vuosina Pekka on kouluttanut konseptillaan taideoppilaitosten ja peruskoulujen opettajia. Saarikorpi kouluttaa säännöllisesti myös tanssijoita ja näyttelijöitä ja on kysytty kouluttaja teattereissa sekä tanssioppilaitoksissa, ja pitää workshoppeja myös ulkomailla. Saarikorpi käyttää kehorytmiikkaa myös taiteellisessa ilmaisussaan ja on tehnyt kehorytmiikkaperformansseja ja laatinut kehorytmiikkakoreografioita mm. Carl Knifin, Pori Dance Companyn sekä Wusheng Companyn teoksiin. Saarikorpi on esittänyt omia sooloperformanssejaan mm. Ateenassa, Hampurissa ja Pariisissa. Saarikorpi myös tuottaa omaa kehorytmiikkafestivaaliaan Rhythm & Movement Weekend Finland, joka toteutetaan yhteistyössä kansainvälisten kouluttajien ja artistien kanssa.

Ryhmät syyslukukaudella 2020

Peruskurssit
(10 kertaa, alkaa viikolla 2)
Ti klo 18.15-19.15
Pe klo 11-12

Jatkoryhmät
(14 kertaa, alkaa viikolla 2)

Ti klo 19.30-20.30 Stommp – liike/tanssi/tekniikka
Pe klo 12.15-13.15 Body Music Choir – laulua ja kehorytmiikkaa yhdistelevä ryhmä
Pe klo 17-18 Body Percussion + more – kehorytmiikkaohjelmistoa ja arkipäivän esineitä

Hinnat
175 euroa/14 * 60 min (jatkokurssit)
145 euroa/10 * 60 min (peruskurssit)

www.facebook.com/rytmijaliike
www.pekkasaarikorpi.fi