Rytmihyrrä

Bändikerhotoimintaa kaikille lapsille!

Rytmihyrrä tarjoaa Kallion Musiikkikoulun järjestämää matalan kynnyksen bändikerhotoimintaa koulupäivän jälkeen omalla koululla. Toiminta on tarkoitettu kaikille 1-6 luokkalaisille.

Rytmihyrrä on Helsingin kaupungin kehittämishanke, jossa Kallion Musiikkikoulu järjestää opetustoimintaa kouluilla. Sen tarkoituksena on tavoittaa taiteen perusopetuksen ulkopuolelle jäävät lapset ja nuoret.

Rytmihyrrän bändikerhoissa lapset tutustuvat bändisoittimiin ja oppivat yhteissoittoa kannustavassa ja innostavassa ilmapiirissä.

Lukukausimaksu pidetään matalana (100€ / oppilas / 15 opetuskertaa), jolloin harrastus on kaikkien saatavilla. Erityistapauksissa on mahdollista tarpeen mukaan anoa hintaan huojennusta.

Ilmoittautuminen osoitteessa www.kallionmusiikkikoulu.fi

Tarvittaessa ota yhteyttä:

Ella Rosenlund
041 547 2003
ella.rosenlund@kallionmusiikkikoulu.fi

Kaisa Saarikorpi
050 350 3755
kaisa.saarikorpi@kallionmusiikkikoulu.fi

Kaikki ovat tervetulleita mukaan!

Tietoa opetuksesta

Lukuvuonna 2021-2022 Kallion Musiikkikoulu järjestää Rytmihyrrä -opetusta seuraavilla kouluilla: Aleksis Kiven koulu, Kalasataman ala-aste, Ruoholahden ala-aste, Itäkeskuksen ala-aste, Hietakummun ala-aste, Pihlajamäen ala-aste.

Kysy Rytmihyrrästä
Vastaava opettaja 2021-2022 Ella Rosenlund, ella.rosenlund(a)kallionmusiikkikoulu.fi

Lisätietoa
Tutustu oppilaan oppaaseen »
Tutustu Rytmihyrrän opettajiin»
Lukukausimaksut »

Afternoon band clubs for children!

Rytmihyrrä is a project organized by Kallio Music School providing easily accessible after school band clubs at local schools. The band clubs are aimed at all children on grades 1-6.

In Rytmihyrrä band clubs the children get to know band instruments and learn to play together in an encouraging environment.

Fees for the semesters are affordable (100€ / student / 15 lessons). In special cases it is possible to apply for a discount.

Sign up for classes at www.kallionmusiikkikoulu.fi

For more information, please contact:

Ella Rosenlund
041 547 2003
ella.rosenlund(a)kallionmusiikkikoulu.fi

Kaisa Saarikorpi
050 350 3755
kaisa.saarikorpi(a)kallionmusiikkikoulu.fi

Everybody is welcome to join!

Lukukausimaksut 2021-2022

Yleistä

Lasku lähetetään sähköpostilla alaikäisen oppilaan vanhemman sähköpostiosoitteeseen. Varmistathan, että koululla on käytössään aktiivisesti käytössä olevat  sähköpostiosoitteet.

Lasku lähetetään kaksi kertaa vuodessa lukukausikohtaisesti, syyslukukauden aikana sekä kevätlukukauden aikana. Syyslukukauden lukukausimaksu laskutetaan elo-syyskuussa ja kevätlukukausi joulu-helmikuussa.

Hinnat on vahvistettu vuosikokouksessa 9.4.2021.

Hinnasto

4-8 oppilaan bändi 100 €/lukukausi

Toiminnan tarkoitus ja tavoitteet

Rytmimajakan toiminnan tarkoituksena on rikastaa koulujen kulttuuri- ja taideopetusta. Hankkeemme tavoitteena on tarjota ohjattua ryhmämuotoista taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille, joiden mahdollisuus osallistua ohjattuun musiikkikasvatukseen on muuten vähäinen ja siten antaa heille mahdollisuus mielekkääseen vapaa-ajantoimintaan. Projektin tarkoituksena on tarjota laadukasta musiikkitoimintaa ja sitä kautta lisätä lasten hyvinvointia, sosiaalista kanssakäymistä ja arjen osallisuutta musiikin keinoin.

Lisäksi tavoitteena on tuoda eri kulttuurien ja uskontojen edustajia lähelle toisiaan musiikin keinoin. Monikulttuurisuus onkin keskeinen Rytmimajakan elementti, sillä yhdessä tekeminen rakentaa yhteistä identiteettiä ja vahvistaa näin yhteisöllisyyttä.

Hanke laajentaa taiteen perusopetusta järjestävien musiikkioppilaitoksen tehtävää ja mahdollistaa perinteisen mallin ulkopuolelle jäävien lasten osallisuuden. Hankkeen tavoitteena onkin vastata osaltaan alueellisen eriarvoisuuden poistamiseen pääkaupunkiseudulla ja tuoda musiikin harrastaminen lähemmäs yhä useamman perheen arkea. Lukukausimaksu pidetään matalana, jolloin harrastus on kaikkien saatavilla.