HANKKEET

MUSAPARTIO

Musapartio -hanke vie musiikkielämyksiä ikäihmisten koteihin. Musapartiot ovat Kallion Musiikkikoulun, Keski-Helsingin musiikkiopiston ja Musiikkikeskus Resonaarin yhteistyössä järjestämiä olohuonekonsertteja kotona asuville yksinäisille ikäihmisille. Opettajat ja oppilaat jalkautuvat soittamaan, laulamaan ja jakamaan musiikin iloa. Teemme yhteistyötä Kallion kotihoidon kanssa. Olohuonekonsertit ja livemusiikki rikastuttavat arkea ja arvokkaat kohtaamiset esiintyjän ja ikäihmisen välillä ilahduttavat niin soittajaa kun kuulijaakin. Toiminta-alueenamme on toiminut Kallio, Alppila, Vallila, Hermanni, Hakaniemi, Sörnäinen ja Kulosaari.

Musapartio -hankkeessa kehitämme yhteistyötä musiikkioppilaitoksen ja sosiaalitoimen kanssa rakentaen yhdessä uusia toimintatapoja lisätäksemme kulttuurihyvinvointia. Haluamme varmistaa, että jokaisella olisi mahdollisuus nauttia musiikista ja kulttuurielämyksistä. Musapartion lisäksi järjestämme eläkeläisille harrastustoimintaa, kuten soitin- ja lauluyhtyeitä, bändejä ja kuoroja. 

Musiikkiharrastus luo elämään merkityksellisyyttä, iloa ja voimaa. 

MUSAMIXERI

Musamixeri on monikulttuurinen, soiva kohtaamispaikka nuorille. Musamixerissä yhdistämme resurssit Itäkeskuksen alueen eri toimijoiden kanssa nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi. Yläkouluikäisille tarjotaan mm. soitinyhtye- ja bänditoimintaa, rytmiikkaryhmiä, lauluyhtyeitä, studiotyöskentelyä ja konserttitoimintaa. Ohjaajien laaja osaaminen eri musiikkityyleistä, instrumenteista ja lasten ja nuorten opettamisesta mahdollistaa erilaisten opetussisältöjen toteuttamisen kuunnellen yläkouluikäisten omia toiveita ja intressejä musiikin saralla. Yhteistyössä valmistavan luokan kanssa musiikkiharrastus rakennetaan tukemaan kielellisten valmiuksien kehittämistä ja oppilaiden integroitumista perusopetukseen sekä uuteen kulttuuriin ja kieleen. Toimintaa suunnataan myös kaikille Itäkeskuksen alueen yläkouluikäisille taiteen perusopetuksen ja harrastustoiminnan ulkopuolelle jääville 7.-9. luokkalaisille. Toiminta-alueena erityisesti itäisen Helsingin alue ja Itäkeskus. Jalkaudumme nuorten omaan lähiympäristöön ja tarjoamme mahdollisuuden harrastaa koulupäivän jälkeen ja lähellä kotia. 

Musamixeri avaa nuorelle ovet harrastustoimintaan ja musiikin maailmaan.