YHDENVERTAISUUS- JA
TASA-ARVOSUUNNITELMA

Tervetuloa tutustumaan yhdenvertaisuussuunitelmaamme!

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tavoitteena on edistää niitä toimenpiteitä, joilla opetus pyritään järjestämään syrjinnän vaarassa olevien oppilaiden ja opettajien tarpeet paremmin huomioivalla tavalla. Tavoitteena on tasa-arvoinen yhteisö, jossa kaikilla oppilailla on yhtäläiset mahdollisuudet, oikeudet ja velvollisuudet.

YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMa