oppilaan opas

Tervetuloa oppilaaksi Kallion Musiikkikouluun!

Tässä muutamia käytännön ohjeita opiskeluasi varten.
Luethan myös ohjeet oppilaan poissaoloista ja tuntien lopettamisesta.

Scroll down for the English version of the Student's Guidebook.

SOITTO- JA LAULUTUNNIT

Tule tunnille ajoissa ja ota mukaasi kaikki tarvitsemasi nuotit ja muistiinpanovälineet. Älä tule tunnille sairaana. Jos sairastut, ilmoita poissaolosta opettajalle mielellään etukäteen. Muista ottaa soittimesi mukaan tunnille.

LASKUTUS

Lasku lähetetään sähköpostilla alaikäisen oppilaan ensisijaiseksi huoltajaksi ilmoitetun vanhemman sähköpostiosoitteeseen ja täysi-ikäisen oppilaan omaan sähköpostiosoitteeseen. Varmistathan, että koululla on käytössään aktiivisessa käytössä olevat  sähköpostiosoitteet.

Laskun lähettäjänä on Visma Netvisor-laskutuspalvelu.

Lasku lähetetään kaksi kertaa vuodessa lukukausikohtaisesti, syyslukukauden aikana sekä kevätlukukauden aikana. Syyslukukauden lukukausimaksu laskutetaan elo-syyskuussa ja kevätlukukausi joulu-helmikuussa.

Mikäli laskua ei löydy sähköpostista, tarkista ettei lasku joudu roskaposti-kansioon. Musiikkikoulu ei ole vastuussa asiakkaan sähköpostin toimivuudesta.

ONGELMIEN ESIINTYESSÄ

Ole rohkeasti yhteydessä omaan opettajaan mikäli oppilas kokee opiskeluun liittyviä ongelmia. Opettajan on hyvä tietää, jos esimerkiksi soittomotivaatio on kateissa. Myös rehtori voi auttaa asioissa.

ILMOITTAUTUMINEN JA OPINTOJEN KESKEYTTÄMINEN

Ilmoittautuminen tapahtuu aina koko lukuvuodeksi. Jos haluat lopettaa tunnit kevätlukukaudella, opinnot tulee irtisanoa kirjallisella ilmoituksella viimeistään 15.12. Sähköposti tai tekstiviesti riittää. Kesken lukukauden lopetetuista opinnoista ei palauteta lukukausimaksua.

MONTAKO TUNTIA?

Opetusviikkoja on syyslukukaudella 15 ja kevätlukukaudella 15. Yksi viikoista on työpajaviikko, jolloin oppilas voi osallistua niin moneen työpajaan kuin pystyy ja  mahtuu mukaan. Lisäksi on oppilaskonsertteja ja matineoita, joihin kaikki oppilaat saavat osallistua.  Alle 20-vuotiaille oppilaille lukukausimaksuun sisältyy vuosittain myös musiikin hahmotusaineiden opintoja ja erilaisia muita ryhmäopintoja, joihin ilmoittaudutaan erikseen.

Yli 20-vuotiaat oppilaat voivat osallistua aikuisten musiikin perusteiden opintoihin puoleen hintaan.

KUN OPETTAJA ON POISSA TUNNILTA

Jos opettajalla ei ole sijaista, hän itse korvaa pitämättä jääneen tunnin.

KUN OPPILAS ON POISSA TUNNILTA

Tuntia ei korvata. Pidemmän poissaolon osuessa kohdalle, ole yhteydessä rehtoriin, Kaisa Saarikorpi p. 050 350 3755 tai kaisa.saarikorpi(a)kallionmusiikkikoulu.fi. Jos oppilaalla on lääkärintodistus useamman viikon poissaolosta, kannatusyhdistyksen hallitus voi pyynnöstä antaa tapauskohtaisesti huojennusta oppilaan lukukausimaksuun.

MITEN OPISKELUN VOI LOPETTAA

Jos haluat lopettaa soittotunnit tai ryhmäopetuksen kokonaan, ilmoita siitä rehtorille sähköpostilla kaisa.saarikorpi(a)kallionmusiikkikoulu.fi tai soittamalla p. 050 350 3755 tai täyttämällä Yhteys -sivulta löytyvä Yhteydenotto-lomake.

Ilmoitus opettajalle ei riitä lopettamaan opiskelua musiikkikoulussa.

Päivitetty 24.8.2022.

___________________________________________________________

STUDENT'S GUIDEBOOK

Welcome to Kallio Music School!
Here are a few practical guidelines regarding your studies.
Please read carefully especially the instructions titled "When a student cancels a lessons" as well as "How to quit the studies".

Instrument and voice lessons


Please arrive on time for the lessons and bring with you all the necessary sheet music and other necessary equipment (like your instrument if needed). Do not come to the lessons if you are sick. If you get sick, inform your teacher in advance if possible.

BILLING

The invoice will be sent by e-mail to the e-mail address that you provide during registration. If the student is a minor, the invoice will be sent to the primary guardians given e-mail address. Please make sure that the music school has your valid e-mail address.

The invoice is sent from Visma Netvisor billing service.

The invoice is sent two times in a school year, once during the fall semester (in August-September) and once during the spring semester (in December-February).

If you can't find the invoice from your e-mail, make sure it hasn't gone to the trash folder.
Kallio Music School is not responsible for the functionality of the clients e-mail.

IF PROBLEMS APPEAR

Please contact your own teacher without hesitation if the student is experiencing any problems regarding the tuition. It is important to know if for example the motivation for learning the instrument is missing. The principal and administration are also happy to help you with any problems that you might have regarding the studies.

REGISTRATION AND INTERRUPTING THE STUDIES

The registration is always valid for the whole school year. If you wish to interrupt the studies for the spring semester, you need to cancel the studies with a written note by December 15th at the latest. An e-mail or a text message is sufficient.
Tuition fees will not be returned from studies interrupted in the middle of the semester.

HOW MANY LESSONS?

Both fall and spring semesters consist of 15 teaching weeks. One of the weeks of both semesters is a workshop week, when the student can attend as many workshops that fit their schedule. In addition there are concerts and matinées that all the students can take part in.

For the students under the age of 20, the tuition fee includes music perception courses and other group activities. You can register for these courses separately.
The students above the age of 20 get music perception courses at half-price.

WHEN the teacher cancels a lesson

If the teacher doesn't have a substitute, they will compensate the lesson later on during the semester.

WHEN THE STUDENT CANCELS A LESSON

The lesson will not be compensated. In case of a longer absence, please contact the principal, Kaisa Saarikorpi p. 050 350 3755 or kaisa.saarikorpi(a)kallionmusiikkikoulu.fi.
If the student has a doctor's certificate for an absence of multiple weeks, the fund-raising organization's government can by request give a case-by-case reduction for the students tuition fee.

HOW TO QUIT THE STUDIES

If you wish to quit the studies entirely, please inform the principal by an e-mail (kaisa.saarkorpi(a)kallionmusiikkikoulu.fi )or by phone (tel. 050 350 3755) or by using the contact box at the homepage at "Yhteys".
Informing the teacher does not suffice to quit the studies at Kallio Music School.

Updated 24.8.2022.