Adam Vilagi

Olen Adam Vilagi, Helsingissä asuva säveltäjä ja sävellyksen opettaja.
Olen toiminut sävellyksen opettajana Kallion Musiikkikoulussa vuodesta 2017
alkaen.
Pidän sävellyksen opettamisessa tärkeänä oppilaskohtaista lähestymistä.
Pyrin suhtautumaan oppilaaseen aina omana yksilönä. Sävellyksen opettamisen
ydinajatuksena minulla on se, että oppilaalla on jokin musiikillinen idea, minkä
hän haluaa toteuttaa, ja opetuksen kautta löydetään sävellykselliset keinot sen
toteuttamiseen.

Koulutus:

Olen valmistunut musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta vuonna 2008.
Minulle on kertynyt vuosien varrella monipuolinen kokemus sävellyksen
opettamisesta sekä yliopisto- että musiikkiopistotasolla.
Musiikkiopistokentällä olen opettanut sävellystä useissa oppilaitoksissa ja
tehnyt yhteistyötä niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin kanssa sekä
yksilöopetuksen että monenlaisten ryhmätyöpajojen muodossa.

"Sävellysopetuksessani pääset ilmaisemaan itseäsi ja luomaan omaamusiikkiasi.Tervetuloa säveltämisen ihmeelliseen maailmaan!"